Застрахователни дела - какво трябва да знаете

19.01.2023 Полезно

Договорът за застраховка цели да гарантира, че при настъпване на определен вид злополука, застрахованият ще получи определено финансово обезщетение.

По този начин си осигуряваме защита срещу многото възможни последствия – материални и емоционални, които може да има върху живота ни дадена злополука.

За съжаление обаче в много случаи се оказва, че сключването на договор не ви застрахова срещу самите застрахователи. Те могат да решат да се възползват от вашата неопитност по отношение на правото и да откажат да ви изплатят полагаемото ви се обезщетение.

В такъв случай е необходимо да се обърнете към юрист с опит в различни застрахователни дела, за да защитите гражданските си права.

Кога се водят застрахователни дела

На теория изглежда, че при сключен застрахователен договор, застрахователя следва да заплати договореното обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

Де факто обаче твърде често застрахователите отказват да изплатят обезщетението или изплащат по-малка сума, която не покрива уговореното в сключения договор.

Възможно е и застрахователя да бави неоснователно изплащането на сумите спрямо определеното в договора.

В този случай се налага да се водят застрахователни дела, за да получите полагаемите ви се суми.

В противен случай финансовите щети за вас могат да бъдат твърде големи.

Дела за щети върху МПС

Най-често се водят застрахователни дела за щети върху моторни превозни средства или ако има пострадали при ПТП. Застраховката, покриваща възможни щети върху превозното средство, е доброволната застраховка “Автокаско”.

Застрахователите не могат да откажат изплащане на дължимото обезщетение при наличието на сключен застрахователен договор и настъпване на застрахователно събитие.

Често обаче се случва да изявят отказ, тъй като понякога гражданите претендират за щети по автомобила, получени преди сключването на застраховката.

В този случай се налага да докажете, че имате валиден договор и собственост върху МПС-то, настъпването на застрахователното събитие, както и каква е реалната стойност на щетите.

Ако се налага да се защитавате срещу застрахователи, адвокатите на Zastrahovan.eu ще ви подкрепят във всеки етап от процеса, за да получите полагаемите ви се суми.

Дела при трудова злополука

Застраховката трудова злополука застрахова рискове в следствие на трудова злополука, които включват постоянна или временна неработоспособност, или смърт.

Трудно е обаче да се докаже, че събитието, довело до тези щети, е именно трудова злополука.

В този случай е необходимо да се обърнете към опитен юрист по застрахователно право да защитите правата си.

Адвокатите могат да помогнат и за извънсъдебното решаване на спорове със застрахователите, което би спестило много време и нерви за двете страни.

Само регистриран потребител може да оставя коментар. Влез or Регистрирай се
DMCA.com Protection Status